...

The easiest Way To Avoid Getting Hurt Is To Stop Caring But Not Caring Is The Hardest Thing To DoSpunk me here:

Du heter:
Vill du att jag ska komma ihåg dig tills nästagång?

Din e-mail:

Din blogg:

Vad har du att säga?:

Trackback